Stanovy SHIH-TZU KLUBU ČR
Jak probíhá kárné řízení v SHIH-TZU KLUBU ČR z.s.

II.
Účel spolku, jeho činnost
SHIH-TZU KLUB ČR, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolný, nepolitický a neziskový svazek občanů, kteří se spolčili za tímto účelem: sdružování chovatelů, majitelů a přátel tibetského plemene psů shih- tzu a zastřešování chovu tohoto plemene.
Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojování společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jest uvedeno v odst. 1) tohoto článku stanov. Spolek provádí svoji zcela samostatnou činnost v souladu s platnými právními předpisy ČR, tj. i předpisy Českomoravské kynologické unie a dále FCI.


Takto se to píše ve stanovách klubu, ale jaká je realita ?
Když mě před 28 lety do tohoto klubu přivedla paní Štroblová, tak tomu tak opravdu bylo. Schůze se účastnilo vždy hodně členů v přátelské atmosféře a nemluvilo se jen o psech, ale většinou se zahradničilo i vařilo a vzpomínalo na členy, kteří buď nemohli dojet a nebo již nebyli mezi námi.
Dnešní realita je opačná. Na členské schůze jezdí členové výboru, a ne vždy všichni, a 1-3 členové. Výboru to ovšem moc vyhovuje, protože má prostor k odhlasování toho, co si navrhne. Jako třeba nové šampionáty klubu a kdo je má splněné ? Můžete se podívat na stránkách klubu.
Odsouhlasené změny však nejsou dle mého názoru ku prospěchu klubu a bohužel členové jsou znechuceni a stále ubývají.
Například k 16.11.2002 kdy byl předsedou ještě pan Petrovický bylo 113 členů a dnes 42 včetně zemřelé Zdeny Krskové, kterou měli tak "rádi", že ji za celý rok nikdo nevymazal ze seznamu členů, a včetně mé maličkosti, kterou vyloučili, ale k tomu se dostaneme za chvilku.
Dále je čestným členem aniž by o tom věděla paní Štroblová a paní Opltová, která dle jejích slov nechtěla, ale po třetím telefonátu to vzdala.
               
 

Teď se dostávám ke kárnému řízení, které mělo být dle stanov a zákonů ČR v souladu, ale podle mého názoru i podle právníka není v několika bodech.
  Dne 23.3.2017 jsem obdržela dopis a nevěřila svým očím.
          
Jednotlivé body si rozebereme  později !!
Následuje pozvání k jednání. A místo konání?? Brno !! Klub se sídlem v Praze má jednání v Brně!Z jednání jsem se omluvila, neboť v ten den jsem měla jako každý rok už 32 let po sobě jiný předem daný plán a navíc místo konání bylo účelové a nikdo z nich nečekal, že bych se dostavila. Ostatně já bych ráda viděla foto Všech tří členek KK z té hospůdky, kde se to jako mělo konat. Ale kdoví, třeba tam byly. Jen jedna se dle mého názoru zabudla podepsat !!!

Členská schůze byla výborem klubu stanovena na 13.5.2017, což jsem se dočetla ve zpravodaji hned jak jsem jej vytáhla ze schránky a opět nevěřila svým očím. Ten den je přeci klubová výstava v Paskově. A tak jsem napsala předsedovi :Tentokrát Kubeš odpověděl :


Jiný týden? To ani náhodou. Na schůzích slýcháváme jak moc práce je s pořádáním výstavy, ale to asi platí jen pro pražský klub. Takže v Paskově udělat výstavu je sranda, pak se doma postarat o psy, ráno opět a pak s radostí ráno sednout do auta a jet Prahy je brnkačka. Nebo záměr, neboť čím méně lidí, tím lépe si výbor prosadí své pro sebe. Každý ať si vybere, vždyť týdnů v roce je jen pár.
Odvolání jsem podala před svědky v TERMÍNU na členské schůzi a vzhledem k dosavadnímu "korektnímu" jednání ze strany výboru jsem si nechala kopii raději potvrdit.

Tříčlenná komise ve složení Iveta Stehnová, Helena Czudková a Zdena Rychtaříková rozhodly, ale kde je třetí podpis ? Nebo tam byly jen dvě, neboť bohužel jedna členka je nemocná a tak se nezúčastnila ? No to ví asi jen ten nahoře jak to bylo!

Teď si to rozebereme:
1)Nikoho neurážím a lživě už vůbec ne. Vždy se snažím poradit, bohužel někteří lidé si prostě myslí, že mají psa úplně nejlepšího a nechtějí a nebo opravdu nevidí vadu. Když se jim snažím poradit čeho se vyvarovat při výběru krycího psa, prostě to neudýchají. Bohužel pokud si nepřiznám  vadu u svého psa a nakryji psem stejných vad, co se asi tak může narodit ? Tudíž kdo neumí být soudný, neměl by chovat, aby sic s PP neprodukoval štěňata, která mohou mít celý život zdravotní problém. Ten kdo trochu rozumí a vidí, tak dnes je v kruhu vidět čím dál tím víc šicek s úzkými chody, strmý postoj zadních končetin atd. Ale čemu se divit, když do chovu jde vše, co přijde na bonitaci. O tom bude ale jiný článek.
Pokud někdo trvá na tom, že jsem ho lživě urazila, nechť ať podá žalobu k soudu a neschovává se za klub i když výboru klubu to vyhovuje.

2)Na společenských akcích...
Takže na výstavách byl konflikt jednou a to s paní jednatelkou tohoto klubu Lenkou Eschnerovou, který jsem ovšem nevyvolala já, ale ona.
Asi 14 dní před touto klubovkou byla MVP v Praze a shodou okolností pískala stejná rozhodčí. Eva Býšková  tam byla v kruhu s mým odchovem Akimem, který už byl zkušenější a předvedl se krásně, bohužel Eva Býšková neodhadla kondicionér a Akimovo srst vypadala jako trochu mastná. Lence pes nechodil, ale paní rozhodčí dala šanci a chtěla ještě kolečko v pohybu, jenže Lence už pes nešel vůbec. Se slovy" tento pes se mi líbí více, ale bohužel se nepředvádí(pes Lenky) dávám V1 CAJC tomuto psovi i když je trochu mastný (Akim Evy Býšků)."
Na klubovku jsem jela jen na kukačku a fotit a v mladých vyhrála Lenka. Já si v kruhu fotila a pronesla jsem po slovech paní rozhodčí že vyhrává pes Lenky  " ale je trochu mastný" a to opravdu byl, načež Lenka s pohledem (dodnes jsem ráda že žiju) na mě začala ječet " Ivo já nevím proč se do mě pořád navážíš" Následovala slovní přestřelka, kde viníkem jsem byla já, dokonce rozhodčí řekla, že mě nechá vyhodit. No spravedlnost především. Já pochopím, že lidé, kteří jezdili v dřívějších dobách na stejné výstavy spolu, že jsou kamarádi, ale přeci jen pokud můj kamarád ujede, nebudu mu pochlebovat.

Takže je to další účelový bod kárného řízení, navíc lživý, což v tomto klubu je hobby viz. přejímka na klubovou výstavu.

3)Přes dvojí upozornění jednatele nezaslala evidenční kartu a potvrzení o platbě.
Ano, bohužel v tomto bodě mají pravdu a toto je přesně ten případ odhlasování nesmyslů výborem klubu v nepřítomnosti členů.
Nechápu důvod evidenční karty, neboť vyplňovat každý rok stejnou věc jen kvůli neschopnosti jednatelky Eschnerové je pro mě silná káva. Navíc pokud je u někoho změna ( změna bydliště, jména ), je povinnen ji hlásit klubu i ČMKU !
Asi je vyčerpávající jednou za měsíc kliknout na transparentní účet a vypsat si platby, neboť u každé platby je jméno plátce a variabilní symbol. Bohužel toho je Eschnerová neschopná a tak se ptám, proč se drží funkce když pracovat pro klub se jí nechce..i když toto nazývat prací je dosti směšné. Jo a vlastně teď už to ani nejde, neboť po výstavě už účet transparentní není, což nerozhodli členové, ale výbor.
Evidenční kartu lze chápat u klubů, kde je více členů, jako např. KCHMPP.

4)Odmítla poslat přihlášku k rukám výstavního referenta...
Tak pokud pošlu přihlášku k rukám předsedy a jednatele, vlastně k těm nejvyšším v klubu,k těm kteří dávají najevo jak jsou nejvíc a nepostradatelní pro klub, mělo by to stačit, ovšem né když to pošlu já, to je jasný.
Odmítla jsem z principu, který jsem popsala v této sekci pod názvem " Kámoši se nehlásí" a respektovala jsem, že na výstavě nebudu, takže jako bod kárného ? No jenže je třeba co nejvíce bodů , aby už to klaplo. Vždyť už bylo tolik pokusů a žádný nevyšel.


Závěr pro mou osobu je takový, že body kárného řízení jsou zcestné, ale kde nějaké najít, když ta Fremrová nás tak irituje a prohřešky vůči chovatelskému řádu ani jinému nemá ? Tak výbor klubu, který se chová jako majitel klubu zkusil alespoň takto a  hurá vyšlo to, neboť před každou volební schůzí se telefonuje, aby se lidi dostavili a zústal stávající výbor, tak počítám že to bylo i tentokrát a navíc je dobré udělat mimořádnou schůzi při výstavě, tam se šance zvyšuje.

Mimořádná schůze se konala 22.10.2017 po klubové výstavě.Na výstavě se nám dařilo.  Hned po skončení posuzování jsme byli nahnáni do skladu židlí, aby mimořádné schůze nebyl účasten žádný nečlen přitomný v sále.
Předseda Kubeš zahájil schůzi a naštěstí mu přijela na pomoc Marta Junková, která celou dobu napovídala, jinak jsme tam ještě teď.
Byl přečten program schůze, který schválilo 26 členů z 26 přítomných. Zajímavé, neboť já jsem nehlasovala, neboť jsem rozdávala tématické zákusky - rakvičky se šlehačkou, což výbor klubu a jejich oddaní nesli těžce, ale já s úsměvem.

     
 Byly 3 balení a téměř nezbylo. Z výboru však nikdo neměl zrovna na sladké chuť .

Pak Junková přečetla  rozhodnutí kárné komise a Kubeš chtěl hned hlasovat. Já se dožadovala předložení důkazů, které dle mého právníka jsem na této mimořádné schůzi měla právo shlédnout. Ostatně já jako obviněná mám právo nahlížet do spisu u soudu kdykoliv, ale tady nikdy. Byla jsem odmítnutá s tím, že to jsem mohla na jednání v Brně. Moje námitka" Jak mohou členové hlasovat včetně mě o něčem, o čem nemají důkazy ?" napověděla Junková Kubešovi, že takto rozhodla kárná komise a tu že jsme si zvolili. Námitku vznesla i Eva Balážová a to už byl Kubeš v takovém varu, že v sále nechápali, proč jsme se šli mačkat do prostotu 3x4 metry se židlemi, když v sále je slyšet vše více než by bylo zdrávo. Trvala jsem na tom, že i u soudu jsou předloženy důkazy, načež na mě Kubeš řval jak utržený a zbavený smyslů,chvilkama z něho šel strach že se mu z rozčílení něco stane, že on je předseda a on vede schůzi a až já budu předsedou klubu, o čem pochybuje, neb kdo by mě volil, tak si to můžu řídit jak chci, ale to se nestane.
Za velkého křiku si prosadil hlasování s výsledkem


V době hlasování přítomno 26členů / 15PRO, 2 PROTI- schváleno
 správný zápis dle mého   26členů / 15PRO, 2 PROTI / 9 se zdrželo
Takže 15 pro vyloučení a 11 lidí z 26 přítomných, kteří dospěli k názoru, že hlasovat jen z příkazu Kubeše bez poskytnutí důkazů prostě není správné.
Výbor klubu je ve složení:
Robert Kubeš
Lenka Eschnerová
Marta Junková
Irena Henyšová
Eva Býšková
Petra Hellerová

Kárná komise ve složení:
Iveta Stehnová
Helena Czudková
Zdenka Rychtaříková

Takže to máme 9 lidí kteří viděli ty údajné důkazy. A těch 6 lidí do počtu 15 lidí pro vyloučení ? Jsou to lidé tak blízcí výboru, že mohli nahlédnout, což je nepřípustné ? Například Robert Štekr, Alena Basso , Daniela Čermáková a další ?

Kdo mě překvapil nejvíce je Eva Býšková, která měla stejné názory. Říkala, že na Kubeše nemá cenu jezdit, je to škoda peněz. Po vstupu do výboru klubu a asi právě proto na něho přihlásila do Budějovic a pak volala a znechuceně komentovala. Na můj dotaz kdo dostal BOB odpověděla" No kdo asi. Ale Ivo to bylo strrašný, fakt strašný." Ten "kdo asi" byla bývalá přítelkyně Eschnerová, což už jsme si zvykli.

No v tomto klubu hledat korektnost je dle mého názoru naprosto zbytečné a chování třeba Štekra po skončení schůze naprosto nepřípustné stejně tak jako Kubeše, který přišel ke stolu v sále k Petře Hellerové a doslova na ní řval jak si může dovolit se zdržet hlasování jako členka výboru. Nejen že řvát takto na ženu je hnus a ještě před všemi přítomnými vystavovateli a návštěvníky a dokonce i před Italským rozhodčím, který výstavu posuzoval, ale zpochybňovat její rozhodnutí, na které má právo je neuvěřitelné.

Stejně tak je neuvěřitelná podmínka v závěru usnesení z této schůze:
..."s podmínkou, že nebude během uvedené doby negativně vystupovat proti spolku a jeho členům "

To jako myslí Stehnová, Rychtaříková a možná Czudková vážně, že mě chtějí upírat právo dle Ústavy ČR a to právo na názor ?? A těch 15 lidí celkem toto stvrdí hlasováním.

Vážím si těch 9 lidí, respektive 8 lidí, kteří se nechovali jako ovce a jen díky jim nepodám žalobu na klub k soudu. Důvod ? Jsem přesvěčená s mým právníkem, že právo je na mé straně a na straně klubu tolik pochybení a porušení stanov i zákonů ČR, ale bohužel by to zaplatili všichni a to není správné. Snad opět nevyletí peníze komínem jako v loňském roce a budou za ně třeba zakoupeny pěkné ceny na klubovou výstavu.

8. Rozhodnutí členské schůze o opravném prostředku je konečným rozhodnutím spolku podle zákona. Písemné vyhotovení a doručení tohoto rozhodnutí zajistí předseda výboru spolku velhůtě 15 dní od rozhodnutí čleské schůze.
Výbor ukojený výsledkem hlasování porušil stanovy i úplně nakonec, neboť neposlal rozhodnutí mimořádné členské schůze v termínu 15 dnů !!! Respektive opět jednatelka klubu Eschnerová nebyla schopná rozhodnutí poslat. Člověk který je jednatelem klubu snad 25 let by to už měl mít zmáklé a hlavně člen výboru by měl striktně dodržovat stanovy !! Tímto pouze stvrdili neplatnost kárného řízení!!!

Každý kdo čte tento článek ať si udělá úsudek sám. Já se kvůli nikomu nehodlám měnit a svůj názor si vždy řeknu jak jsem zvyklá. Někteří jsou z chování některých lidí šokováni, jako třeba z Býškové, ale každý má právo na názor i na jeho změnu. Ovšem změna názoru ze dne na den, respketive ode dne vstupu do výboru asi není náhoda.

Kdo bude další na řadě na kárné? Petra Hellerová, která si dovolila nesouhlasit s výborem kterého je členem ?

Čestné, nezávistivé a nemstivé lidi kolem psů aby jeden hledal lupou, bohužel ve výboru tohoto klubu vidím i přes největší čočku světa jen jednoho. Pokud je pravda, že kárné bylo vyvoláno účelově z důvodu abych nemohla na výstavu, protože Eschnerová se Štekrem mají do stejné třídy psa a Čermáková potřebuje na Granda klubu ještě jednou vyhrát, tak je to smutnější víc než jsem si myslela. A další důvod prý je, že pokud budu mít kárné, neveznou mě za adepta na rozhodčí, tak musím Kubeše uklidnit. Mám sice splněné podmínky - práci v kruhu, ale díky takovým rozhodčím jako jste Vy jsem žádost nepodala.  Nebyla bych rozhodčí na vyjímku, neboť mám za 27 let odchováno více než vyžaduje řád. Za mnou jsou výsledky a ty Vás asi nenechávají spát. Co jste pane Kubeši dokázal Vy ? Jaká je Vaše chovatelská stanice? Kolik odchovů ?Co jste udělal pro plemeno?
Dle mého názoru nic. Nic jste neodchoval, do chovu jako rozhodčí pustíte vše co na bonitaci přijde krom jednoho psa, který ovšem nebyl ten nejhorší. Do chovu jste pustil i psa, kterého v druhém klubu Váš kolega nepustil a velice odborně to Všem přítomným vysvětlil a byl jste na tuto skutečnost upozorněn z klubu Evropa!!! Na moji žádost dělat povinně vyšetření jste konstatoval, že na pately a oči shih-tzu netrpí a tak nechápu, proč když jste veterinář navíc asi s osvědčením tyto vyšetření posuzovat, proč před jménem nemáte MVDr. a nejsou s tím seznámeni členové klubu.
25.1.2018 jsem byla u MVDr Beránka na vyšetření a Váš názor teda nesdílel.
Předpokládám, že tento doklad o vyšetření jste ještě neviděl a dokládám ho i proto, aby zde byl důkaz, že jsem se psem na vyšetření byla.
Ostatně ve výboru klubu bylo těch kteří si hráli na veterináře více. Třeba Gottfrídová, která když jsem prvně v životě požádala o vyjímečný vrh a to u Vanity , pohotově vyjmenovala kolik měla fena vrhů a kolik odchovala štěňat a že to nepovolí. Veterinář (ten opravdový) povolil, fena žila se mnou a já nejlépe vím jak na tom který můj pes je, ale závist řekla dost. Když tak měla strach o Vanitu, proč kryla se psem, po kterém se rodila štěňata s uzavřenými nozdry?? Kdyby jí šlo tak o zdraví štěňat a hlavně se trochu zajímala, nikdy by s ním nenakryla ani doma. Stačí se podívat na předky psa na stránkách chovatelky- dědeček má tak uzavřené nozdry, že by se tam nevešla zasunout poštovní známka na štorc!!! A jeden vrh těžko dýchajících mrtvic je až moc. Já mám dovezeného psa a pro jeho vadu s ním nekryju ani doma.


  Je PROSTÉ - tzn. že v době vyšetření má oči zdravé

Tento email jsem odeslala členům výboru
28. 11. 2017, 23:09 (s překlepem "na ústní jednání do Brna je správně ) a domnívala jsem se, že se opravdu zamyslí a kárné uznají za neplatné. To se bohužel nestalo a klidně by riskovali soudní jednání.
Prostě konečně docílili toho, o co Daniela Gottfrídová usilovala víc jak 10 let a tak i když nekorektním jednáním, přeci jen se to povedlo!

Dne 11.12.2017 jsem zaplatila členský příspěvek a vrácen nebyl.V emailu výše jsem výbor klubu na to upozornila a tak když ani po měsíci platba nepřišla zpět, vyplnila jsem tu evidenční kartu a s kopií o zaplacení poslala Eschnerové.