…a jak by to nemělo být...

Jak to bývávalo a kam to došlo …

 a jak by to nemělo být


-pokračování příběhu Jak to bývávalo a kam to

 došlo…


Dnes 15.11.2017 jsem si vyzvedla dopis zaslaný

předsedou Kubešem. S velkou zvědavostí jsem jej

hned otevřela zda bude mít ten obsah, který jsem

předpovídala a bingo.

Pan Kubeš ve své zaujatosti není schopný uznat

své hrubé nekorektní jednání nejen při členské

schůzi, ale bohužel ani při mimořádné členské

schůzi, kdy donutil,bez předložení důkazů, členy

klubu hlasovat.

Následují dopis je dle mého názoru zněužití

funkce k vyřizování své zaujatosti vůči mé osobě,

možná i závisti vůči mému úspěšnému chovu. Ale

spíš to bude vše dohromady, jinak by nemohl tento

dopis odeslat.

Takto pan Kubeš zneužil klub. Pokud má zdání, že

něco z mých příspěvků je lež, měl k tomu využít

občansko právní spor a podat na moji osobu

žalobu.Trochu si toto rozhodnutí rozebereme:

Rozhodnutí členské základny by bylo platné, pokud

by byly předloženy důkazy, což se nestalo ani při

požádání mém ani při požádání jiných členů.

Členové klubu byly doslova donuceni hlasovat za

velmi nekorektního jednání předsedy Kubeše, kteřý

řval takovým způsobem, že ten kdo nebyl přítomen

na členské schůzi v květnu, vůbec nechápal.

Přítomní v sále zas nechápali, proč se mimořádná

schůze musela konat ve skladu židlí, když v sále

slyšeli vše!

"členství bude obnoveno s podmínkou, že nebude

během uvedené doby negativně veřejně vystupovat

proti spolku a jeho členům "

Toto dle mého názoru naprosto  popírá moje právo

ukotvené v článku 17 Listiny základních práv a

svobod- každý má právo na názor....mohu svůj

názor i namalovat, ale to bych Vám nepřála,

neboť to neumím.

Ano pane Kubeš, každý má právo na názor !!!

"Toto rozhodnutí je dle stanov č.IV písm.f)osdt.8

konečným rozhodnutím spolku dle zákona.

Tak nevím, asi si mohu vybrat. Zda dle stanov a

nebo dle zákona, ale kterého ??

A co poučení  o opravném prostředku pane Kubeš?

Celé znění ze stanov tohoto spolku:

8.Rozhodnutí členské schůze o opravném prostředku je konečným rozhodnutím spolku podle zákona. Písemné vyhotovení a doručení tohoto rozhodnutí zajistí předseda výboru spolku ve lhůtě 15 dní od rozhodnutí členské schůze. Vyloučený člen může do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.


Schůze se konala 22.10.2017

Dopis s rozhodnutím má datum 12.11.2017

Datum podání na poště 13.11.2017

Pane Kubeš, opět jste prokázal, že vůbec jste

neměl tu nutnost se seznámit se Stanovami spolku

a vzhledem k nedodržení lhůty pro zaslání a

chybějícím náležitostem je dle

nejen mého názoru celé kárné řízení neplatné.

Dodržování stanov, stejně tak Ústavy ČR a zákonů

je platné nejen pro mě, ale stejně tak pro Vás i

celý výbor klubu.

Nechce se mi věřit, že s tímto postupem se

stotožňují členové klubu. A Ti Vaši věrní by si

měli uvědomit, že jednou může stejně být

zacházeno s nimi.

TOPlist
aktualizováno: 22.01.2020 09:40:46