Ze závisti v nenávist ... 

Jak to bývávalo a kam to došlo…Když jsem si koupila první fenu Shih-tzu od paní Kateřiny Štroblové a začla jezdit na výstavy, bylo to setkání lidí, kteří víc než výstavní úspěchy byli rádi že mohou popovídat a to nejen o psech. Pamatuji si jak se na výstavě zahradničilo, vařilo apod. A když nás volali do kruhu, neměli jsme ani učesáno :-) .

Po vstupu do Českého klubu tibetského plemene Shih-tzu- nynější klub Shih-tzu ČR byly schůze také pohodové, každý člen mohl říct svůj názor, navrhnout změnu, prostě co měl na srdci mohl vyslovit. V té době bylo hodně členů, např. v roce 2000 za předsedkyně paní Mašatové bylo 256 členů ( čerpáno ze seznamu , který jsme dostali na výborové schůzi).

I za předsedy pana Petrovického bylo členů přes 100, ale nynějšímu výboru vadila Jarmila Podzemská. Ne vždy jsem s jejím názorem souhlasila, přesto to co se mi nelíbilo byl slaboučký odvar toto co se děje nyní a kam nynější výbor klub dovedl.Podzemská byla chovatel a do klubu alespoň přivedla nové členy !!!


A dnes?

Dnes je členů 42 (dle seznamu na stránkách klubu)a každý rok počet klesá, čemu se nemůže nikdo divit při vedení jaké klub má.


Výbor ve složení Robert Kubeš, Lenka Eschnerová, Marta Junková,Sylva Lanková, Eva Býšková,Petra Hellerová a Irena Henyšová podali podnět ke kárnému řízení.

 

Předvolání na jednání bylo na 30.4.2017 ve 13,00 hodin v BRNĚ !!! Klub má sídlo v Praze, ale záměrně se dá jednání v Brně. Po poradě se svým právním poradcem jsem se omluvila. Komise údajně v Brně zasedala a rozhodla.


Dne 14.5.2017 se konala členská schůze, na které jsem podala odvolání proti rozhodnutí Kárné komise a po přečtení zpráv referentů klubu se řešilo toto Kárné rozhodnutí. Nebudu popisovat postup, neboť by mohl kdekdo nabýt dojmu že si vymýšlím, ale kdo byl přítomen, přišel si na své. Bohužel nezbyl čas na důležité věci, ale předpokládám, že členům výboru to vyhovovalo, protože třeba když jsem navrhla aby si členi klubu navrhli rozhodčí na výstavy byla odpověď pana předsedy „ No Ivo na to sem čekal až s tím začneš, vím že by jsi si chtěla navrhnout někoho, který Ti něco dá „ K tomu nemá cenu nic dodávat. Ovšem k chování pan Kubeše dodám že je arogantní, nekorektní a například k Sylvě Lankové, která po mém vysvětlení jedné situace se vyjádřila že mám pravdu byl přímo hulvátský, bohužel ne prvně a ne naposledy.


Pokračování bylo stanoveno mimořádnou členskou schůzí po Klubové výstavě 22.10.2017, což zkazilo radost z úspěchu Kateřině Policarové která získala BIS, ale i jiným vystavovatelům, ale na druhou stranu to zas zajistilo vyšší počet přihlášených psů. Doufám, že to někteří funkcionáři klubů, kteří čtou tyto řádky nevezmou jako návod na zvýšení počtu psů na výstavě!!!


Dle osazenstva v sále jsem nečekala jiný výsledek než bylo rozhodnutí Kárné komise, ale také jsem nečekala opětovné neomalené chování některých lidí a opět hulvátské chování předsedy Kubeše.

Po zahájení schůze přečetla Marta Junková rozhodnutí Kárné komise. Žádala jsem, aby byly předloženy důkazy, které členové výboru dali Kárné komisi, ale to se nestalo i když můj právník mě ujišťoval, že musí předložit členské základně . V tu chvíly napověděla Junková, že tak rozhodla Kárná komise a tu jsme si zvolili, čehož se okamžitě chytil předseda Kubeš. Důkazy požadovala i Eva Balážová, bohužel ani jí nevyhověli a Kubeš donutil členy hlasovat. Domnívám se, že věrní výboru byli dle mého názoru seznámeni, domnívám se , že někteří i materiál dodali a samozřejmě hlasovali pro vyloučení. Kubeš byl přesto zaskočen, neboť čekal jednotu minimálně výboru klubu, ale Petra Hellerová se zdržela a sní ještě dost členů klubu a to \Kubeše naprosto rozhodilo. Po pravdě od některých bych to nečekala ani já, ale na druhou stranu je dobré vědět, že jsou lidé, kteří neodsoudí člověka bez důkazů.


A závěr ?

Členská základna schválila asi o 2 hlasy vyloučení, já požadovala odsouhlasení, že soudní řízení v případě že jej vyhraji ( o čem se domnívám není pochyb) zaplatí Ti členové, kteří hlasovali pro vyloučení. V tu chvíli byl opět Kubeš nepříčetný, že on je předseda a řídí schůzi, což já nikdy nebudu, protože kdo by mě volil, otevřel dveře a vyhodil mě z místnosti.


Šla jsem ke stolu, kde čekala Monika a hlídala psy, vedle mě byla měla psy Petra Hellerová a šla za mnou, začala balit a přišel Kubeš a řval na ni, co si dovoluje se zdržet při hlasování, že má povinnost hlasovat jako výbor. Jeho jednání bylo naprosto sprosté a nepřípustné. Nejen že každý má právo na svůj názor, ale takto se chovat k ženě a před sálem plným lidí je neomluvitelné.


Ne jednou se prokázalo, že výbor klubu nezná Stanovy klubu a bohužel je to tu zase.

Stanovy klubu : Písemné vyhotovení a doručení tohoto rozhodnutí zajistí předseda výboru spolku ve lhůtě15 dní od rozhodnutí členské schůze. Vyloučený člen může do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.

Dnes je to 18 dní a písemné rozhodnutí nebylo doručeno, takže celé kárné řízení je neplatné !!!


Domnívám se, že pokud se v souvislosti s tímto kárným řízením vyplácelo z našich peněz za cestovní náklady a podobně, měl by to uhradit zpět do kasy  výbor klubu- zadavatel podmětu, který nekorektním a zaujatým  přístupem celé toto řízení zneužil.


Dále se domnívám, že po tomto vystoupení by měl výbor nebo minimálně pan Kubeš z funkce odstoupit. Nedovedu si představit, že s jeho chováním slušný člověk může souhlasit. Předseda klubu by měl být člověk se slušným vystupováním, nestranný a znalý všech předpisů klubu, což v případě pana Kubeše není.

PS: Po klubové výstavě byl zrušen transparentní účet aniž by to členové klubu odsouhalsili. Ostatně to není poprvé o čem Výbor klubu rozhodl a tak se ptám" Byl klub bez vědomí nás členů privatizován???"

 

 

 

 

TOPlist
aktualizováno: 22.01.2020 09:40:46