Jak pro koho......
MOJE VLASTNÍ NÁZORY !!!


Klubová výstava očima kolemjdoucího !


V neděli 7.9.2014 se konala v hotelu Step klubová výstava Shih-tzu a Lhasa apso. Do tohoto klubu nepřihlašuji své psy od loňské výstavy, kterou tak podrobně popsala na stránkách klubu lživě slečna Junková. Já totiž na lži a porazy mám fakt alergii !

Ale když už jsem šla kolem, řekla jsem si že se podívám, neb vždy bývalo dobrým zvykem, že týden před výstavou byla na stránky klubu dána statistika přihlášených psů ve třídách. Bohužel tentokráte tomu tak nebylo i přesto, že se o tom psalo na FB a jak všichni víme, šmíráci přečtou a hned berou do ruky telefon.

Před příchodem jsem si připravila zdravotní průkaz platný na dobu neurčitou z roku 2012,  kdyby bylo tentokráte ještě nějaké "vylepšení" kontroly třeba jen náhodných diváků  a koukala po dveřích, kdyby tam byl náhodou vstup jen majitele přihlášených psů či něco podobného, ale nikde nic. Projdu přejímkou a za ní byla vet. kontrola a tentokráte nekontrolovaly pomocné uklízečky z hotelu jako před rokem, ale dvě ženštiny v třičkách s logem nějaké veteriny. Očkovák po mě nechtěly, vstup se nevybíral a tak jdu do sálu. Pohled opravdu žalostný oproti letům minulým. Ne že bych to nečekala, ale ještě bylo dost času a katalog jsem neměla a tak vyrážím do VIP koutku za stolem rozhodčího a jdu ke slečně Junkové, zda by měla na prodej katalog. Bez problému slíbila, že mě jeden výtisk věnuje, neb má 7 kousků navíc. Jupí.

Přivítala jsem se s některými lidmi a popovídala. Pak jsem šla hledat slečnu Junkovou a vyzvednout si slíbený katalog. Bohužel pro mě žádné překvapení na konci katalogu! Celkem 41 jedinců, z toho 11 Lhasa apso. To je ten důvod, proč nebyla dána statistika, která se nenavýšila ani když do propozic napsali soutěž o psa "sympaťáka 2014 ", neboť se přihlásili 3 jedinci.


Čekala jsem kdy se objeví předseda Kubeš, ale nedočkala se. Jsou 2 výstavy za rok a pan předseda nemá potřebu si udělat čas a raději jde posuzovat výstavu čivav. No kšeft je kšeft.


Výstavu zahájila ředitelka výstavy paní Henyšová, byly předány diplomy a poháry za JCH a CH klubu ( za jakých podmínek zase v jiném článku) a paní rozhodčí začala posuzovat Lhasa apso.


Po posouzení jsem šla za slečnou Junkovou s dotazem, že mě nesedí platby s uzávěrkou, načež mě odpověděla že ona to nedělá a vidím jak se blíží p. Gottfrídová a s čím mám problém. Opakuji to samé, že nesedí platby, neboť na druhou uzávěrku zaplatili členové výboru poplatek odpovídající první uzávěrce- odpověď následovala že "je vše dle propozic, kde je to napsané a mám si to přečíst".

Odcházím a jdu znovu číst propozice, možná to teď vyčtu !

Upozornění:

Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku a přiložitpodepsanou, čitelnou a úplnou fotokopii obou stran průkazu původu a doklad o zaplacení.

Sleva za druhého a dalšího psa muže býtuplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.

Pro rozlišení první a druhé uzávěrky

rozhoduje datum poštovního razítka(e-mailu)

.

Neúčast na výstavě neopravňuje k

navrácení poplatku.

Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v

den konání výstavy (tj. v

den posouzení psa na výstavě ).

Pod platbami je velkými písmeny :


PLATBA V DEN VÝSTAVY 700,.Kč

Jak může být platba v den výstavy, když hned na začátku "upozornění" je nutné s přihláškou a kopií PP poslat doklad o zaplacení ??? To si protiřečí. No né ? Bez dokladu nelze přijmout !!!! A bez správné výše dle uzávěrky taky ne !! No né ?


No fakt nejsem tak dobrá ( a ani jsem takového na výstavě nenašla a že to četli i 2x !!! ) a ať dělám co dělám nemohu v pokynech pro platbu najít nic o tom co tvrdila p. Gottfrídová, že všichni kdo tak platili poslali přihlášku na první uzávěrku a to je rozhodující.

Takže já se domnívám, že je to nepsané pravidlo(takto platili i minulou a předminulou výstavu) zvýhodňující výbor klubu a ostatní členové platí a pošlou na 1. uzávěrku a nebo na 2. uzávěrku a stojí je to více. Výhody pro výbor klubu nejsou ani ve stanovách.


Takže se ptám: Musíme si nechat vše líbit ?


Seznam vystavovatelů dle katalogu


1. uzávěrka 10.8.2014

2 .uzávěrka 27.8.2014


Bejčková

Broukalová platba 1.8. 450,-Kč

Broukalová platba 26.8. 350,-Kč

Čermáková platba 12.8 650,-Kč

Doubková

Eschnerová

Fotrová platba 29.8. 600,-Kč

Gottfrídová +

Zientalski

Gottfrídová + platba za oba psy 29.8. 700,- Kč 2. uzávěka !!! mělo být 950,-Kč

Junková

Hellerová platba 28.8. 1100,-Kč 2 uzávěka !!! mělo být 1500,-Kč

'Johanovská

Krsková platba 25.8. 600,-Kč

Lohyňská platba 28.8 - 600,- Kč

Majerová platba 11.8. 450,- Kč

Michalová platba 30.7. 250,- Kč

Milerová

Pekárová platba složenkou

Salava

Sittová platba 8.8. 450.-Kč

Sowinski platba 29.8. 1200,-Kč mělo být 1150,- Kč platila Gottfrídová, nutno vrátit 50,- Kč !!

Stehnová platba 21.7 250,- Kč

Stehnová platba 27.8 350Kč

Šedinová platba 8.9. 1150,-Kč !!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????

výstava se konala 7.9. !!!!!!!!!takže odeslání tipuji na 5.9.v pátek ????????

Sarnecká platba 11.8. 850,- Kč
Účetní klubu p. Henyšová na můj dotaz, zda jí někdo platil výstavu odpověděla NE.

Takže doufám, že výstavní referentka p. Gottfrídová doloží (měla by mít u přihlášky), na základě jakého potvrzení o platbě přijala přihlášky od vystavovatelů, kteří neplatili na účet klubu.


A vzhledem k odpovědi p. Gottfrídové ohledně platby viz výše se domnívám, že ten kdo neuhladil poplatky dle uzávěrky neměl být přijat, takže ani v katalogu, takže by mu mělo být získané ocenění odejmuto !!!

zde doklady na ověření :

výše poplatků     podmínky přijetí

       


Mohu doložit i kopie z účtu, neboť je veřejný a je ho možno najit na netu !!
Může se každý podívat zde:
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=2081370001Vyjádření na můj dotaz na ČMKU v sekci "Paradna" odpovídá paní Tichá.

"
Nadpis: výstavní poplatek
Vložil: Iva dne 6.9. 2014
Dobrý den, pokud pošlu přihlášku na výstavu na první uzávěrku a zaplatím třeba ažpo druhé uzávěrce, rozhoduje datum poslání přihlášky pro výši poplatku ? Děkuji za odpoveď. Iva
Odpověď:
Dobrý den, obecně platí, že by přihláška bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku vůbec neměla být přijata. Mimo to je přihláška brána jako kompletní v okamžiku, kdy jsou doloženy všechny požadované materiály a informace, tedy i platba. Pokud pošlete přihlášku do konce první uzávěrky a platbu později, bude záležet na benevolenci pořadatele, zda Vás vůbec na výstavu přijme a je jeho právem žádat výstavní poplatek ve výši odpovídající datu uzávěrky podle data platby. Vladimíra Tichá

No právo žádat výstavní poplatek p. Gottfrídová využívá a musí být doplacen hned, nestačí příslib doplacení na místě.


Do kruhu nastupují mladí psi a jak je zvykem, bývají tam i fotografové.Vedle mě p. Maternová, které vyprávím o výstavě v Praze, kdy posuzovala stejná rozhodčí a nelíbilo se jí,že pes není ideálně připraven na výstavu ( špatně odhadnuté množství kondicioneru), ale vzhledem k věku (končil ve třídě mladých ) je již vyspělý, kdežto druhý pes je připraven dobře ale je o hodně mladší a nechce chodit. Rozhodne teda ještě jednou pohyb, oba se dávají do pohybu, starší bez problémů, mladší stávkuje, takže starší vyhrává. Než to dopovím, rozhodčí zadá 4. a 3. místo a já konstatuji, že ten jeden má mastnou srst a jeho majitelka na mě začne křičet"já to slyšela, nevím proč se do mě navážíš........". Já odpovím že se nenavážím, jen říkám svůj názor a v tu chvíly křičí rozhodčí"bude tady ticho a kouká na mě.No jasně že jsem nemlčela, neb jsem to nezačala. Pokud někdo hned po ránu vypráví o tom, jak Fremrovka ho porazila minulou neděli se psem a pojmenuje ho sprostými slovy, což jsem nijak nekomentovala, neměl  by mé konstatování že pes má mastnou srst ( což prý má dle rozhodčí napsané i v posudku) také nekomentovat.Ve finále mě bylo sděleno, že pokud nebudu ticho, nechá mě paní rozhodčí vykázat ze sálu. Žeby tu neplatila svoboda slova a právo na názor ?? Po chvilce měli všichni opustit kruh s tím, že v kruhu bude jen vedoucí kruhu, rozhodčí a vystavovatelé. Doposoudí se další třída a paní rozhodčí pronese, že v kruhu může být p. Gottfrídová, neboť natáčí video na stránky klubu. Moji poznámku že já fotím na FB asi nikdo neregistroval .
( 16.3.2014 se konala výstava a žádné video na stránkách není. Poslední je z 1.12 2014, ale na tento datum narazíte jen když si ho pustíte )

Výstavní řád ČMKU :

  1. Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli nebo vedoucím kruhu. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí, a to vždy jen se souhlasem rozhodčího.

Tak pro členy výboru klubu to asi tady neplatí!


vydržte, na pokračování se pracuje :-)


 

Schůze klubu ČR

 

Zúčastnit se klubové schůze beru jako povinnost i když člověk předem ví, že je to poslední roky promarněný čas.

Pro představu : 

10.6.2012 7 členů z toho 5 výbor klubu

10.8.2013 se zúčastnilo 14 členů, z toho 7 bylo výbor + komise a to byla schůze spojená sakcí  "víkend se shih-tzu" Fota z víkendu tentokrát na stránky nedali, neboď účast byla asi tak 5 členů.

Schůze se konala 9.8.2014 v Praze, víkend se shih-tzu byl zrušen podle mého názoru z důvodu že by tam byli opět sami. Přemluvila sem p. Janu Fialovou a vyrazily směr Praha. Po příjezdu bylo jasné, že narváno nebude. My dvě a ještě přijela p. Fotrová a výbor :-)


Po zahájení refenti přečetli zprávy , následovala volba bonitačního referenta. Když zjstili, že bonitační referent nezaplatil příspěvky, ujala se funkce p. Gottfrídová, což nikdo nevěděl a hlavně výbor měl sudý počet členů. Pro některé členy je zarážející, že p. Gottfrídová opustila funkci ze zdravotních důvodů, pak odešla p. Opltová z funkce ze zdravotních důvodů a p. Gottfrídová hned opět tuto funkci vzala a nakonec zastává funkce dvě !

Předseda nedořekl větu a už paní Gottfrídová vykřikla jméno paní Fotrové :-) ze strachu že bych funkci chtěla já. No to fakt ne !!!Musela bych se dát na fet a mít špatného dealera. Hned jsme hlasovali všichni pro a bonitační referent byl zvolen. Na stránkách ale zjistíte, že p. Fotrová je tiskový referent a bonitační p. Hellerová. Proč jsme teda hlasovali ?


Další bod programu : úprava podmínek pro udělení JCH klubu. No když to neprošlo minule, někdy se to musí podařit, přece nebude klub dávat JCH každému i když do teď bylo nutné 3x CAJC a nebo 2x CAJC + BOB ! Nyní musí jedinec ještě získat na klubové výstavě V1-4, jinak řečeno psů na výstavách je méně a méně, takže kdo chce tady JCH, musí přispět do klubové kasičky. Nic jiného v tom není, neb jak dodal p. Kubeš, psů tolik nechodí, tak to nebude problém.


Nastala diskuze a tak jsem se zeptala předsedy , proč jsem neměla možnost klinického vyšetření na vzteklinu u psů , na které jsem neměla očkováky, což je na jiných výstavách za poplatek úpně normální a na to odpověděla slečna Junková, že jsem mohla 2 vystavovat- ty na které jsem měla očkováky. Opět lež, stejně tak vyjádření na stránkách klubu. Takže p. Gottfrídová požaduje na výstavě víc jak zákon ( tam je jen vzteklina ) a ani to nemá v propozicích. Problém je v tom, že do propozic dá parafraf a ani neví co je v něm obsaženo,na výstavu mě nepustí a její dcera mě klidně do očí řekne na schůzi, že dva psy jsem mohla vystavovat ! No hlavně že na výstavě byl přítomen veteřinář z Krajské veterinární správy, který seděl v sále u kávy a u přejímky nebyl, ale potvrdil, že přejímky byla v pořádku a ty dvě ženštiny, o kterých jsem se domnívala že jsou uklízečky hotelu, neb neměly ani označení visačkou ani bílý plášť své vyjádření také napsaly ve prospěch výboru klubu. No pořádek musí být, no né?


Moje další otázka v diskuzi byla ohledně rozhodčích na klubovkách. Na minulé schúzi p. Kubeš říkal, že na MVP a NVP si klub nemůže navrhovat cizince, jinak by je klub platil, takže budou cizinci na klubových výstavách. Tak nevím kde bydlí p. Hořák , který posuzoval na jaře a p. Klírová, která posuzuje 7.9.2014. Odůvodnění ? Na cizince nejsou peníze ! Což je opět lež, neb klub má transparentní účet a každý si může najít zústatek.

Pan Hořák posuzovat před asi 4 roky a p. Klírová před necelými 2 roky. A rozhodčích pro shih-tzu, kteří v klubu ještě neposuzovali a nebo posuzovali před 10 a více lety je dost. Ale členové nemají nárok do toho kecat.

Pro mě je zarážející, že členové výboru si vyberou rozhodčího a pak si přihlásí pejsky a ještě ty udivené výrazy když vyhrají... no to je pokoukáníčko !! Pro mě je to střet zájmů a když jsem to na schůzi řekla, byla paní Eschnerová naprosto zděšená, jako že když má funkci tak nemůže vystavovat? Já jsem přesvědčená že nemá a nejen ona. Kluby jsou tři, takže pokud někdo chce být ve funkci a tak moc touží po třeba Klubovém vítězi, může jet do jiného klubu. Na to reagovala slečna Junková " já to zkusila jednou a nikdy více"...no že by to nedopadlo jako v tomto klubu  ?

Další bod programu-úprava poplatků.No podle p. Kubeše nesmí být dražší než Evropa klub. Proč? Žeby si prohlédl seznam členů a zjistil, e členobé kteří z tohoto klubu přesli do Evropy ?

Další úpravu požadovala p. Gottfrídová a to, zvýšit členský poplatek důchodcům. No udělalo se mě nevolno z odůvodnění, "stejně si každý invalida přivydělává ". To nemá cenu více komentovat !!!

Na závěr se zeptala paní Fialová" když bych nepřijela já s Ivou, tak můžete hlasovat jen vy? " Odpověď: "ano". Takže příště už Vám to výbore fakt vyjde :-) Stejně tak jako nové šampionáty, které jste si odsouhlasili v roce 2012.Teď už jen vymyslet názvy.


|Závěr měl p. Kubeš : " Lidi nic nepotřebují, proto nepřijeli a jsou SPOKOJENÍ "!!!


Vyjádření Petry Sumerákové k odstoupení z funkce , které napsala na FB a povolila mé zveřejnění zde !

Petra Sumeráková Jen maličké doplnění, které asi nebylo nikde prezentováno.. a pro neznalé detailů / chápu, že toto se členové klubu asi neměli šanci nikde oficiálně dozvědět/...ale vypadá to pomalu tak, jakože jsem coby bývalý bonit. referent...nezaplatila poplatky na vše se vyprdla a tím byla pomalu zbavena funkce...což samozřejmě takto nebylo :-DDD Já jsem již na konci roku 2013 napsala oficiální rezignaci prezidentovi klubu a na svou funkci jsem řádně z osobních důvodů rezignovala a jelikož se již nadále nemám zájem a nemám ani čas a možnosti / mnozí vědí, že mám zcela jiné starosti/podílet na klubových aktivitách ani se zúčastňovat klubových akcí a ani se nehodlám věnovat chovu- nezaplatila jsem tento rok již ani členský příspěvek a tím jsem ukončila i své členství v klubu- toť jen pro vysvětlení toho proč a od kdy nejsem již bonitačním referentem já....co se dělo poté...šlo již mimo mě.

 

 TOPlist
aktualizováno: 22.01.2020 09:40:46